• apanay1.jpg
  • apanay3.jpg
  • apanay5.jpg
  • apanay6.jpg
  • apanay7.jpg
  • apanay10.jpg
  • apanay12.jpg
  • apanay30.jpg
  • apanay31.jpg
  • z8a8EZBO0o.jpg
  • zap-image.jpg

Апанай мәчетендә ирләр, хатын-кызлар һәм балалар өчен ислам нигезләре һәм Коръәнне дөрес уку буенча якшәмбе курслары башланды.

{xtypo_dropcap}А{/xtypo_dropcap} панай мәчетендә ирләр, хатын-кызлар һәм балалар өчен ислам нигезләре һәм Коръәнне дөрес уку буенча якшәмбе курслары башланды.

Аллаһның расүле салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән:«Кем гыйлем алу юлына басса, Аллаһ аңа җәннәткә алып баручы юлны җиңеләйтә. Фәрештәләр гыйлем алучы кешегә кылган гамәленә ризалык белдереп канатларын җәяләр. Гыйлем иясенә күктәге һәм җирдәге җан ияләре гөнаһысын гафу итүне сорыйлар, хәтта балыклар да. Галимнең (белемсез) гыйбадәт кылучы кешедән өстенлеге, айның бөтен йолдызлардан да өстен булганы кебек. Галимнәр — пәйгамбәрләрнең варислары. Пәйгамбәрләр динарны да һәм дирһәмне дә мирас итеп калдырмадылар, алар бары тик гыйлемне генә калдырдылар. Кем дә кем аны алса, үзенә җитәрлек дәрәҗәдә алган булыр» (Тирмизи)

Түбәндәге номерлар буенча курсларга язылырга була.

 Кызлар өчен башлангыч төркеме:

Ландыш абыстай +79520324658

Ир балалар өчен башлангыч төркеме:

Мәрьям абыстай +79172888120

Хатын-кызлар өчен башлангыч төркеме:

Гөлсинә абыстай +79033053823

Хатын-кызлар өчен башлангыч рус төркеме:

Алсу абыстай +79377778435

Дәвам итүче кыз балалар өчен төркем:

Зөлхәбирә абыстай +79050224044

Дәвам итүче ир балалар өчен төркем:

Тагир хәзрәт +79991624683